Wettelijk verplichte gegevens

Verantwoordelijke uitgever:

Brasserie –Restaurant Le Bohey SA
Bohey 23
L – 9647 Doncols
Tél.: (+352) 26 12 23-401
info@brasserielebohey.lu

Auteursrecht © 2015 Brasserie-Restaurant Le Bohey SA, alle rechten voorbehouden.

De gehele website valt onder de van kracht zijnde wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.

Alle teksten, illustraties en andere inhoud worden beschermd door een reproductierecht.

Uitvoering:

WSI Luxembourg
9 route des Trois Cantons
L-8399 Windhof (Luxembourg)
Tél : +352 27 39 57 27

Verklaring van niet-aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze website is nauwkeurig nagetrokken.
Desondanks kan de uitgever in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden in geval van foutief vermelde gegevens.

Alle inlichtingen worden verstrekt onder voorbehoud van wijziging.